100 Swordsmen

100 THE FAMOUS SWORDSMEN FROM JAPAN

KAMAKURA TO MURAMACHI (1185 ~ 1595)
1. – CHUJOU HEIGONOSUKE NAGAHIDE (Chu Jou Ryu)
2. – NENNAMI JION (Nen Ryu)
3. – IIZASA IGANOKAMI IENAO (Tenshin Shouden Shindou Ryu)
4. – AIZU IKOUSAI HISATADA (1452 ~ 1538) (Kage Ryu, Enhi Ryu)
GOLDEN AGE OF SWORDSMEN IN JAPAN
5. – KAMI IZUMI ISENO KAMI HIDETSUNA (1508 ~ 1577) (Shinkage Ryu Soke)
6. – HITSUTA BUNGAROU KAGETOMO (Shinkage Ryu)
7. – YAGYU SEKISHUSAI MUNEYOSHI (Shinkage Ryu)
8. – OKUYAMA KYUGASAI KIMISHIGE (1526 ~ 1602)
9. – JINGO IZUNOKAMI MUNEHARU (Shinkage Ryu)
10 – MARUME KURANDONOSUKE NAGAYASU (Taisa Ryu Soke)
11 – TSUKAHARA BOKUDEN TAKAMOTO (Bokuden Ryu Soke)
12 – KUSAFUKA JINSHIRO
13 – MATSUOKA HYOGONOSUKE NORIKATA
14 – MORO-OKA ITSU-BA TSUNENARI
15 – SAITOU-DEN KIBO (1549 ~ 1587) (Ten Ryu, Tendo Ryu Naginata)
16 – MA-KABE ANYA-KEN UJIMOTO
17 – TODAGORO ZAEMON SEIGEN (Tou Gun Ryu)
18 – TODA ECHIGO-NO KAMI SHIGEMASA
19 – KAWASAKI KAGINOSUKE TOKIMORI
20 – ITO ITTO SAI KAGEHISA (Ono Ha Itto Ryu)
21 – HAYASHIZAKI JINSUKE SHIGENOBU (1542) (Iai-Do Founder)
22 – TAMIYA HEIBE-EH SHIGEMASA (Iai-Do monjin)
23 – NAGANO MURAKUSAI KINRO (Iai-Do monjin)
24 – KATAYAMA HOKIKINO KAMI HISAYASU (Katayama Ryu, Hokikino Ryu)

EDO PERIOD (1596)
25 – ONO JIROEMON TADAAKI (Tenjin Shindo Ryu & later became Itto Ryu)
26 – ONO JIRO UEMON TADATSUNE (Itto Ryu monjin)
27 – ITO-TENZEN TADANARI (Itto Ryu monjin)
28 – MIZOGUCHI SHIN-GOZAEMON MASAKATSU (Itto Ryu monjin)
29 – KOTO-DAKAGE YUZAEMON TOSHINAO (Itto Ryu monjin)
30 – YAGYU TAJIMANOKAMI MUNENORI (Yagyu Ryu)
31 – YAGYU HIDANOKAMI MUNEFUYU (Yagyu Ryu)
32 – YAGYU JYUBE MITSUYOSHI (Yagyu Ryu)
33 – YAGYU HYOGONOSUKE TOSHIYOSHI (Owari Yagyu)
34 – YAGYU RENYASAI TOSHIKANE (Owari Yagyu)
35 – NABESHIMA KIINOKAMI MOTOSHIGE (Owari Yagyu)
36 – NABESHIMA KAGANOKAMI NAOYOSHI (Owari Yagyu)
37 – ARAKI MATAE-EMON YASUKAZU (Owari Yagyu)
38 – SAZAKI KOJIRO GANRYU
39 – YOSHIOKA KENBOU NAOTSUNA
40 – MIYAMOTO MUSASHI GENSHIN (Nitenichi Ryu)
41 – MATSUYAMA MONDO (Hosokawa Han)
42 – FUKAO KAKUMA SHIGEYOSHI (Totori Han)
43 – MATSURAYASHI-HENYASAI (Ito Han)
44 – ABE YORI TOU (Kurota Kei)
45 – TOGO TOUBAE SHIGETAKA (Shigen Ryu)

EARLY EDO PERIOD
46 – TSUJI GETSUTAN SUKESHIGE (Yamaguchi Ryu & later Mugai Ryu)
47 – IBAZE SUIKEN HIDEAKI
48 – MIURA GENSAEMON MASATAME
49 – HARIKETANI SEKIUN (Mushu Shinken)
50 – OGASAHARA-GEN SHINSAI (Shinkage Ryu & later Mushu Shinken)
51 – ODAGIRI ICHIUN
52 – ITORI KEIUN (Ung Kou Ryu)
53 – FUKUI HEIUEMON YOSHIHIRA (Shindo Munen Ryu)
54 – KAWASAKIJIRO DAYU MUNEKATSU (Togun Ryu)
55 – NAGANUMA SHIRO ZAEMON KUNSATO (Choku Shinkage Ryu 2nd Gen.)
56 – YAMADA HEIZAEMON MITSUNORI (Unchu Ryu & Founder Choku Shinkage Ryu)
57 – KAMIYADEN SHISAI NAOMITSU (Chokushin Ryu)
58 – TOGAZAKI KUMATARO TERUYOSHI (Shindo Munen Ryu)
59 – OKADA JUMATSU YOSHITOSHI (Shindo Munen Ryu)
60 – SAITO YAKURO YOSHIMICHI
61 – AKIYAMA YOSUKE MASATAKE
62 – SUZUKI ONOHACHIRO SHIGEAKI
63 – KUSHIFUCHI YAHE NOBUMOTO (Chokushinkage Ryu & Tenshin Seishindo Ryu)
64 – CHOSHOU SHOUBE SATONA (The last Ken-ho of Choku Shinkage Ryu)
65 – HIGUCHI MATASHICHIRO SADATSUGU (Bateinen Ryu)
66 – HORIGUCHI JUROUBAE SADATAKA (Bateinen Ryu)
67 – UMEMOTO HOUSHIN MASATAKE (Houshin Ryu)
68 – HENMI TASHIRO YOSHITOSHI (Kouhara Itto Ryu)
69 – HIRUMA YOHACHI TOSHIYUKI
70 – HIRUMA HANZOU TOSHIMITSU
71 – HIRUMA RYOUHACHI TOSHIHIRO
72 – HIRAYAMA GYOUZOU KOZOU (Shinuki Ryu)
73 – TERADA GOUEMON MUNEARI (Tenshin Itto Ryu)
74 – SHIRAI TOWARU YOSHIKEN (Naigan No Hou)
75 – YODA SHIN HACHIRO

LATE EDO PERIOD (Civil War Period)
76 – CHIBA SHUSAKU NARIMASA (Hokushin Itto Ryu – Soke)
77 – KAIHO HANPEI HOROU (Hokushin Itto Ryu)
78 – MAKINO HIROTO MASAKUNI (Hokushin Itto Ryu)
79 – BUTSU-SHOJI YASUKE TORAMASA (Hokushin Itto Ryu)
80 – HONMA SENGORO OUKYOU (Hokushin Itto Ryu)
81 – AMANO HACHIRO TADAYOSHI (Hokushin Itto Ryu)
82 – OHKAWA HEIBE TERUKATSU (Hokushin Itto Ryu)
83 – UNO KINTARO SHIGETOSHI (Hokushin Itto Ryu)
84 – OKADA SO-UEMON KIRYOU (Ryugou Ryu)
85 – MOMONOI SHUNZOU NAOMASA (Keishin Rishin Ryu)
86 – KONDO ISAMI MASAYOSHI (Tennen Rishin Ryu)
87 – FUJIKAWA YASHIRO UEMON CHIKAYOSHI (Choku Shinkage Ryu)
88 – ODANI SHIMOUSANOKAMI NOBUTOMO (Choku Shinkage Ryu)
89 – SHIMADA TORANOSUKE NAOCHIKA (Choku Shinkage Ryu)
90 – OHO-ISHI SUSUMU TANETSUGU (Kyu-Shu)
91 – KATOU DAHEI HACHIRO SHIGEHIDE (Kyu-Shu)
92 – TSUDA ICHIZAEMON MASAYUKI (Kyu-Shu
93 – TAKEDA FUSEN MOTSUGAI 1795 ~ 1867
94 – INOUE DENPEI (Choku Shinkage Ryu)
95 – MATSUURA SEIZAN (Daimyo) 1795 ~ 1841
96 – IBA HACHIRO 1843 ~ 1869
97 – SAITO KANNOSUKE 1833 ~ 1898
98 – SAKAI RYOUSUKE NARIDAI 1792 ~ 1837
99 – ASARI MATASHICHIRO YOSHINOBU (Itto Ryu)
100 – YAMAOKA TETSUFUNE TAKABU (Hokushin Itto Ryu, Shinkage Ryu monjin)

Contact Us

Iai-Do

Hokushin Shinoh Ryu Ohgo-Kai

Ancient Swordsmanship

-

Address:

PO Box 334

Goodwood, South Australia

AUSTRALIA. 5034

-

Email:

iaido@hokushin.com.au

© Hokushin Shinoh Ryu Ohgo-Kai 2015

design by Bamborang